NgocDiep Group - Tự hào là thương hiệu quốc gia
Menu

GIỚI THIỆU CHUNG

  • Giới thiệu về Ngọc Diệp

    2017-08-06 20:48:53
    Ngọc Diệp Group bao gồm 4 công ty: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp, Công ty Cổ phần Cửa Ngọc Diệp và Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp. Khởi đầu với lĩnh vực kinh doanh Nội thất văn phòng, gia đình, trường học từ năm 1996, sau 28 năm hình thành và phát triển, công ty Ngọc Diệp đã trở thành một...