NgocDiep Group - Tự hào là thương hiệu quốc gia
Menu

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC GIANG

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về nội thất Ngọc Diệp tại công trình:

Phòng họp hội đồng

Phòng họp ủy ban

Phòng khánh tiết

Phòng khánh tiết hội đồng

Phòng họp thành ủy

Tin liên quan